Grupy Balinta

sesja w ZakroczymiuGrupy Balinta to stosowana od lat grupowa metoda polepszania jakości kontaktu leczniczego. Korzyści z jej stosowania to polepszenie jakości kontaktu dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu kanału emocjonalnego kontaktu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Certyfikat lidera grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego uzyskałem w 2012 roku, a od  2017 jestem prezesem PSB.